ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ

Εκτίμηση περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και τιμαλφών.Άνοιγμα τραπεζικής θυρίδας. Σύνταξη έκθεσης απογραφής για αποδοχή κληρονομιάς. Αποτίμηση τιμαλφών. Αξιολόγηση χρυσών λιρών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΑΛΦΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΑΛΦΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛOΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΑΛΦΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛ. 6944866014

© Copyright 2020 Ektimitis-thiridon.gr | Κατασκευή & Φιλοξενία Axionseo